Lankydamiesi internetinėje svetainėje www.dantubalinimas.org ir naudodamiesi joje esančia informacija, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis šių internetinės svetainės naudojimosi sąlygų:

1. Bet kokia šioje internetinėje svetainėje esanti medicininė informacija jokiais būdais nepakeičia profesionalaus specialisto patarimo lankantis pas gydytoją ar vaistinėje. Šios svetainės turinys negali būti taikomas savarankiškai diagnozei arba gydymo metodų ir vaistų pasirinkimui bei vartojimui. Jokiais atvejais negali būti savarankiškai pradėtas, baigtas ar pakeistas esamas gydymas.

Dėl bet kokių sveikatos problemų ar klausimų, prieš imdamiesi bet kokių veiksmų, Jūs privalote kreiptis į kvalifikuotą sveikatos apsaugos specialistą.

2. Inernetinės svetainės turinys yra skirtas tik informaciniams tikslams. Tai yra bendro pobūdžio informacija, kuri negali būti suprantama kaip patarimas ar rekomendacija ir ja negalima remtis priimant sprendimus ar atliekant bet kokius veiksmus.

3. Mes neprisiimame atsakomybės dėl galimos žalos, kuri atsirastų tiesiogiai ar netiesiogiai naudojantis informacija, esančia svetainėje www.dantubalinimas.org. Už straipsnių, lankytojų pasisakymų panaudojimą atsakingas pats svetainės vartotojas. Jūs sutinkate, kad šioje internetinėje svetainėje esančią ar per ją atsisiųstą informaciją Jūs naudojate savo paties nuožiūra ir rizika.

4. Mes neatsakome už tų puslapių turinį, į kuriuos patenkate iš šios internetinės svetainės per nuorodas.

5. Svetainė www.dantubalinimas.org ar jos dalis negali būti kopijuojama, atkuriama, cituojama, perduodama ar saugoma kitoje svetainėje ar bet kokioje kitoje elektroninėje ar kitoje formoje be išankstinio raštiško sutikimo.

6. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo keisti bet kurią šios internetinės svetainės dalį ar šias naudojimosi sąlygas. Bet kokie šių naudojimosi sąlygų pakeitimai įsigalioja Jums apsilankius šioje internetinėje svetainėje.

Jei Jūs nesutinkate su šiomis aukščiau išvardintomis naudojimosi sąlygos, Jums negalima naudotis šia internetine svetaine. Tokiu atveju privalote ją palikti.